I Captain Robert Laybourn bog side 360 hvor han viser stamtræet over

 " The Laybourns in Denmark From 1775 - 1938 "

har jeg taget udgangspunkt i min forfader Nathaniel Laybourn

og videreført min del af slægten indtil nu.

Siderne er under opdatering